Fra poetens kjøkken

Fluene ligger døde i lyskuppelen
en opplyst massegrav

de har nådd dit de ville
i livet

Snart vil de ta fyr

Brenne seg inn i evigheten