Gaia

Vitenskapen har et utopisk ideal;
man jobber i retning av stadig større kontroll
over faktorer
som innvirker
i en reaksjonskjede

med utgangpunkt i en tanke om at disse faktorene
har et endelig antall
det kun er et spørsmål om tid
før man får kartlagt
og satt
i sammenheng

Slik gies evolusjonens mutasjoner
et rammeverk

og den vitenskapelige metode gies vinger
som løfter

menneskeheten

stadig fremover
mot stadig nye himler
med stadig nye planeter

som vi alle håper er like blå
og vakre

som vår egen

 

new-earth-space-pictures-images

(Bildet er hentet fra dette nettstedet)