Det Litterære Norge

er en lang kø
jeg ikke gidder
å stille meg i
for en dag
kanskje
å kunne nå fram
til den tomme skranken
av suksess

Isteden leker jeg kongen på haugen
med barna mine
og lar dem drømme om
å være i mitt sted

snart skal vi inn og spise vafler