«Intimitetstyranniet» (Debatt)

Intimitetstyranniet

Kommentar: Her har korrekturen gjort meg en liten bjørnetjeneste: Den opprinnelige teksten lød:
…Denne gangen virker han å være en fare i «dagens medieverden», preget av såkalt «intimitetstyranni» som den er..osv

det er altså være i denne versjonen:

III være v1 (norr viðra, av *III vær)
1 snuse, få teften av
elgen v-t mot vinden / hunden v-t viltet
2 overf: ane, forutse
v- sensasjon

som er brukt. Ikke det å være opptatt av noe.