Utvikling

De årene jeg var sykemeldt fra jobben
og kun var forpliktet av terapitimene
kunne livet bare gå èn vei.

Sånn er det å være på bånn
da velger man seg klisjèen
og holder fast ved den.

Og selv om bakken revner under føttene ens
så man med drømmebevissthet må hoppe
fra stein til stein

holder man fast ved dette ene
budskapet

som nettopp fordi det er enkelt
nok
virker.

Klisjèene er det nærmeste vi kommer
en religion

——————————————————-

Psykologisk tidsskrift, NTNU, 01-2013